افزودنی های سیمان
بخش افزودنی های سیمان تکنولوژی های نوآورانه و راه حل های پیشرفته برای تولید سیمان را ارائه می دهد.
تعهد ما این است که به صنعت سیمان کمک کنیم تا یک کسب و کار موثر و پایدار ایجاد کنیم.
Welcome to Joomdev New Jersey
Build your Empire with us!

Grinding Aids for Cement

Performance Enhancers for Cement

Cr(VI) Reduction Technology

Dust Control Technology Find out

Slider
image01
پایداری

تعهد Mapei بالاترین اولویت برای پایداری: محیط زیست، اجتماعی و اقتصادی است. بخش افزودنی های سیمان محصولات خود را با همکاری صنایع سیمان طراحی می کند تا از پایداری و سازگاری محیط زیست دراز مدت اطمینان حاصل شود.

2015

we saved
2,728,000
tons of CO2

2016

we saved
3,164,480
tons of CO2

2018 we are currently saving

3,250,480
tons of CO2

ایمنی

اولویت اصلی ما: ما به شدت بر این باوریم که سلامتی و مشکلات محیط زیستی یک بخش اساسی در همه فعالیت¬های تجاری است: "هیچ تجارتی بدون ایمنی وجود ندارد"

اطلاعات بیشتر
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com