image01

پایداری

هر ساله افزودنی های Mapei به تولید بیش از 100 میلیون تن سیمان در سراسر جهان کمک می کنند.

ما تعهد را ارائه می دهیم:

 افزودنی های سیمان Mapei، پایداری تولید سیمان را به وسیله کاهش نشر CO2 و محدود کردن استفاده مواد خام غیر قابل بازگشت، افزایش می دهد. افزودنی های سیمان Mapei در سراسر جهان استفاده شده اند.

2015 2014

124,000,000 t

110,000,000 t

 

ذخیره CO2 :

Mapei با بهره گیری از افزودنی های سیمان نوآورانه و با عملکرد بالا، به طور فعال در کاهش CO2 در جهان نقش آفرینی می کند.
اطلاعات ارائه شده در وبسایت ما بر اساس محاسبه قابل اتکا، که با در نظر گرفتن فعالیت های جهانی ما می باشد؛ پارامترهای زیر در محاسبه این اطلاعات استفاده گردیده است:

  •     میانگین نشر CO2 در هر تن کلینکر (kg⁄t)، بر اساس مناطق جغرافیایی و فناوری خاص fuel/kiln
  •     ذخیره کلینکر (%) در هر شاخه از افزودنی سیمان در حال استفاده
  •     میانگین نشر CO2 در هر کیلووات ساعت انرژی الکتریکی (kg⁄kwh)، بر اساس مناطق جغرافیایی و تولید انرژی خاص
  •     ذخیره انرژی الکتریکی (%) هر شاخه از افزودنی سیمان در حال استفاده
  •     نشر CO2 مربوط به تولید و حمل ونقل افزودنی های سیمان


    جزئیات در صورت درخواست قابل ارائه می باشد.